homeopathie abcoude amsterdam facebook
homeopathie abcoude amsterdam netje reezigt

Niet tevreden


Als u niet tevreden bent over de behandeling nodig ik u uit dit met mij te bespreken. Als dit niet tot een voor u goede oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH. U kunt daarvoor onderstaande link gebruiken.

Klachtenafhandeling NVKH

Indien er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn is er daarna de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de onafhankelijke geschillencommissie de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Klachten over situaties die vallen onder de tuchtnorm (beroepscodes) binnen de complementaire zorg, kunnen worden ingediend bij de TCZ (Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg).