homeopathie abcoude amsterdam facebook
homeopathie abcoude amsterdam netje reezigt

Homeopathische coaching


Homeopathie kan bij uitstek ingezet worden ter begeleiding van veranderingsprocessen. De gesprekken in de consulten geven inzicht in de problematiek of valkuilen en de homeopathische middelen geven ondersteuning in acceptatie of het nemen van beslissingen.

Een traject van homeopathische coaching begint met een intakeconsult waarin de beginsituatie en eventuele problematiek en vraagstelling in kaart worden gebracht. Daarna volgen maandelijkse vervolgconsulten. Op het moment van een hervonden balans wordt het traject afgesloten.

Het verschil met een homeopathische behandeling is dat er bij aanvang geen daadwerkelijke klachten hoeven te zijn. Reden voor homeopathische coaching kan zijn dat er behoefte bestaat aan ondersteuning bij het nemen van belangrijke stappen of beslissingen in het leven. Voor meer informatie kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur of een email sturen.